BIZNING QARASHLARIMIZ: Iste'dodlarni rivojlantirish, innovatsion texnologiyalarni tadbiq qilish, xarajatlarni optimallashtirish va ekologik barqarorlikni qo‘llab-quvvatlash orqali ishlab chiqarish sanoatida etalonga aylanish.

BIZNING MISSIYAMIZ: «GMS Next: Good» darajasiga erishish.

 

BIZNING KORPORATIV MADANIYAT

 

       
Mijoz haqida o’yla

Men har bir ishimda mijozning ehtyojlarini birinchi oringa qo’yaman

  Innovatsiyalar yarat

Men narsalarni qandayligini emas, balki qanday bolishi mumkinligini ko’raman

  Oldinga qara

Men qaror qabul qilgan paytda uzoq muddatli istiqbolni inobatga olaman va kelejakdagi hodisalarni olididan ko’ra bilaman

  Bir jamoa

Men korxonaning barcha maqsadlariga erishish uchun turli bo’limlar bilan hamkorlik qilaman

 

   
Qat’iyatli bol

Men haqiqatni gapiraman, fikr almashaman va o’z g’oyalarimni dadil ayta olaman

  Men buning uchun javobarman

Men xavfsizlik, xatti-harakatlarim, xulq-atvorim va natijalarim uchun javobgarman

  Haqqoniylik bilan g’alaba qozon

Men o'z ishimni halol va ochiq bajaraman va munosib ravishda muvaffaqiyatga erishaman