АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАР

 • Газтаксимлашни узгарувчан фазаси
 • Тугри харакатланувчан механик итаргич
 • Привод ГРМ бесшумной цепью
 • Бир цилиндрда 4 клапан
 • Чикиш коллектори билан бирлаштирилган католизатор
 • Собственная система управления двигателем EMS (S0/S2)

ФОЙДАСИ

 • Ёкилги тежамкорлиги ва ишлашнинг баркарорлиги
 • Хизмат курсатишнинг арзонлиги
 • Кириш коллекторида хаво окимини созлаш порти имкониятлари
 • NOx эмиссияси даражаси пастлиги
 • QRD enhancement
 • Тез ут олдириш
 • Энергия олиш/чикариш пайтида самарадрликни ошириш

ТАЪСИРИ

 • Ёкилги тежамкорлиги
 • Хизмат курсатишнинг арзонлиги
 • Енгил вазн
 • Яхшиланган ёкилги тежамкорлиги ва чикиш газларини камайиши
 • Euro5+ эмиссия талабларига жавоб беради
 • Ишлаш юкори курсаткичи ва кам ёнилги истемоли

ТЕХНИК ТАСНИФИ – DOHC/HLA/DVCP

Тури
Цилиндр хажми
Узатмалар кутиси
Цилиндрлар сони
Асосий курсаткичлар
Хавони етказиш усули
Макс. куввати
Макс. айланиш моменти
Цилиндр диаметри ва поршень йули
Сикиш даражаси
Эмиссия
Цилиндрлар блоки
Цилиндрлар блокни боши
Узатиш тури
Кириш коллектори
Чикиш коллектори

Термостат
Дроссель
  LKY
1,249 см3
MT/AT/CVT
4
DOHC, DVCP, HLA, MPFI
Атмосферный
62.6 кВт @ 6400 об.мин (Аи91)
112.5 Нм @ 4200 об\мин (Аи91)
70.5мм X 80мм

10.5:1
Tier2 BIN4, Euro3/Euro5+
Чуян
Алюминий
Занжирли, тишли, шовкинсиз
Пластик
Катализаторли, зангламайдиган материалдан килинган
электрон бошкарув
электрон бошкарув