Jamiyat yoki uning boshqaruv organlari tomonidan tuzilgan kollegial va maslahat organlari mavjud emas.